Υπολογισμός μορίων ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
  ΠΕΔΙΟ I ΠΕΔΙΟ II ΠΕΔΙΟ III ΠΕΔΙΟ IV
ΜΟΡΙΑ