Υπολογισμός μορίων ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
  ΠΕΔΙΟ I ΠΕΔΙΟ II ΠΕΔΙΟ III ΠΕΔΙΟ IV
ΜΟΡΙΑ