Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα 3
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία Προσ/μού 3
Λατινικά 3
Βιολογία Γεν. Παιδείας 2
Σύνολο (ώρες) 17

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά Προσ/μου 5
Βιολογία Προσ/μου 4
Σύνολο (ώρες) 20

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νεοελλ. Γλώσσα 3
Μαθηματικά Προσ/μου 6
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία Γεν. Παιδείας 2
Σύνολο (ώρες) 17

 

ΕΠΑΛ
Νεοελλ. Γλώσσα 3
Μαθηματικά 4
Μαθηματικά Ειδικότητας 3
Σύνολο (ώρες) 10

                                             

Διάρκεια Θερινής προετοιμασίας : 6 εβδομάδες

Έναρξη : 18 Ιουνίου

        Λήξη : 27 Ιουλίου